RODO analiza, audyt, wdrożenie Zobacz większe

RODO analiza, audyt, polityka bezpieczeństwa

Nowy produkt

RODO usługa analizy, audyt sklepu, polityka bezpieczeństwa. Zapytaj o usługę lub zamów.

Więcej szczegółów

350,00 zł netto

Więcej informacji

RODO, to dokładnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

RODO jest rozporządzeniem PE i Rady UE. Rozporządzenia takie są bezpośrednio stosowane w państwie – członku UE, a więc odróżnieniu od dyrektyw nie wymagają implementacji (wdrożenia) do jego systemu prawnego. Są one narzędziem harmonizacji, uwspólniania pewnych kwestii na terenie całej Unii. Dla przykładu obowiązująca jeszcze dziś ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych stanowi implementację dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

Do RODO musi się stosować każdy sprzedawca internetowy. Warto wspomnieć, że dotychczas obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych także powinna być stosowana przez każdego sprzedawcę internetowego.

AUDYT SKLEPU/STRONY:

Analiza strony WWW/sklepu internetowego pod kątem spełnienia wymogów RODO
Przedstawienie wytycznych co do funkcji oprogramowania jakie musi spełniać by być zgodnym z RODO
Weryfikacja i poprawa klauzul zgód na stronie WWW/sklepie internetowym

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA:

Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych,
Wzory dokumentów - w oparciu o przepisy i obowiązki informacyjne RODO, w tym formularze, klauzule, upoważnienia, instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym, który obsługuje przetwarzanie danych, wzór umowy powierzenia - 14 załączników

ANALIZA NA PODSTAWIE AUDYTU

Analiza strony WWW/sklepu internetowego pod kątem wytycznych znajdujących się w dostarczonym audycie
Określenie zakresu czynności i kosztów związanych z wprowadzeniem wymaganych zmian.

ANALIZA SKLEPU/STRONY

Analiza strony WWW/sklepu internetowego pod kątem znajdujących w nim funkcji i opcji wymaganych Przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z grudnia 2014 i RODO
Określenie zakresu czynności i kosztów związanych z wprowadzeniem zmian na odpowiedzialność Klientów ( bez audytu) .

Zapytaj lub zamów audyt sklepu, analizę na podstawie audytu lub koszty wdrożenia zmian w swoim sklepie.