1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.mysklep.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest MYSKLEP Sp. z o.o., 32-095 Iwanowice, Poskwitów 138C, NIP: 6821769443, REGON: 123155210, KRS: 0000515562, zwana dalej Mysklep Sp. z o.o.
3. Mysklep Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. Mysklep Sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące podmiotów, na rzecz których zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci).

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

     a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym;

     b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.  W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

     a) adres e-mail.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

     -    adres e-mail;

     -    dane adresowe:

     -    kod pocztowy i miejscowość;

     -    kraj (państwo);

     -    ulica wraz z numerem domu/mieszkania/biura.

     -    imię i nazwisko przedstawiciela;

     -    numer telefonu

     -    firmę Przedsiębiorcy;

     -    numer NIP.

6. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

7. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

     a) Firmie kurierskiej;

     b) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.    

     c) Firmie Hostingowej w tym Administratorowi serwera.

3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Mysklep Sp. z o.o. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Mysklep Sp. z o.o. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2. Mysklep Sp. z o.o. wykorzystuje dwa typy plików cookies:

     a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

     b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Mysklep Sp. z o.o. wykorzystuje cookies własne w celu:

     a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

     b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

5. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies. Należy wpisać te frazy w wyszukiwarkę internetową i postępować wg instrukcji:

     a) przeglądarka Internet Explorer +usuwanie plików Cookie

     b) przeglądarka Mozilla Firefox +usuwanie plików Cookie

     c) przeglądarka Chrome +usuwanie plików Cookie

     d) przeglądarka Safari +usuwanie plików Cookie

     e) przeglądarka Opera +usuwanie plików Cookie

6. Mysklep Sp. z o.o. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Mysklep Sp. z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

7. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Mysklep Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dane osobowe zbierane przez Mysklep Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).
2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy Mysklep Sp. z o.o.
3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
4. Mysklep Sp. z o.o. zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.
5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Mysklep Sp. z o.o. może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Mysklep Sp. z o.o. roszczeń od danego Klienta.
6. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła poprzez odpowiedni formularz widoczny przy logowaniu. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej uniemożliwiającej jego odczytanie.
7. Mysklep Sp. z o.o. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Mysklep Sp. z o.o. poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@mysklep.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2018 r.

 

***************************************************

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że dane osobowe podane w formularzu są warunkiem podjęcia działań w celu zawarcia umowy/ warunkiem zawarcia umowy i mogą być:

• przetwarzane w celu
- niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a także niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych zgodnie z art.6 ust.1 pkt. b, c w/w rozporządzenia;
• przekazywane podmiotom przetwarzającym w celu realizacji powyższych zadań
- biuro rachunkowe
- podmiot odpowiedzialny za księgowanie wpłat;
• przechowywane przez okres nie dłuższy niż konieczny dla spełnienia obowiązków zawartych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora Danych;
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego.
Administratorem danych jest MYSKLEP SP. Z O.O.. dane kontaktowe: tel +48 12 6840606, +48 12 3884286, +48 505479205, siedziba: POSKWITÓW 138C, 32-09 IWANOWICE, numer NIP: 6821769443, REGON: 123155210, KRS: 0000515562