W przypadku sprzedaży przez Internet potwierdzenie warunków umowy na piśmie jest jednym z obowiązków sprzedawcy. Klienci detaliczni muszą być też poinformowani o swoich prawach.

Etap 1
Robiąc zakupy w internetowych sklepach, konsumenci zawierają umowy na odległość. W takiej sytuacji konsument ma tzw. prawo do namysłu. Jeżeli zamówiony przez Internet towar nie przypadł mu do gustu, może on odstąpić od umowy. Daje to większe możliwości, niż gdyby ten sam towar kupić w sklepie.

Etap 2
Prawo do namysłu przysługuje w terminie 10 dni od wydania rzeczy, a konsument może odstąpić od umowy bez względu na przyczyny. Stąd też uprawnienie to zwane jest prawem do namysłu

Etap 3
Zakupy takie powinny robić wyłącznie osoby fizyczne, gdyż tylko im przysługuje status konsumenta. Wyklucza więc to wszelkiego rodzaju zakupy „na firmę”.

Etap 4
Charakter uprawnień konsumenta zależy również od tego, kto jest drugą stroną transakcji. Przywilej bycia konsument przysługuje jedynie w ramach tzw. obrotu półprofesjonalnego, czyli takiego w którym jedna ze stron jest przedsiębiorcą.

Etap 5
Z prawa do namysłu nie będzie można skorzystać, gdy przez internet kupujemy prasę. Podobnie będzie w odniesieniu do usług, których świadczenie rozpoczęło się za zgodą konsumenta przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie.