Nowe przepisy

W dniu 2 kwietnia 2014 r. odbyły się obrady podkomisji sejmowej w zakresie nowej ustawy o prawach konsumenta. Podczas obrad do projektu ustawy zostało wprowadzonych wiele istotnych zmian, które w miarę możliwości doprecyzowują prawa i obowiązki w zakresie nowych przepisów.

Jedną z ważniejszych zmian, które wspólnie z innymi organizacjami udało się wprowadzić, to zmiana definicji konsumenta, gdzie w projekcie ustawy definicja konsumenta obejmowała nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Obecne brzmienie ma być analogiczne jak dotychczas, czyli tylko osoby fizyczne dokonujące zakupu niezwiązanego z prowadzaną działalnością gospodarczą. Podczas prac nad nową ustawą uchwalono także, że nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu 3 miesięcy od daty ich opublikowania w dzienniku ustaw.

Co to oznacza?

Oznacza to, że nowa ustawa nie wejdzie w życie z dniem 13 czerwca 2014 r. Obecny kalendarz prac sejmowych nie zakłada wcześniejszego zajęcia się tą ustawą więc termin ten może zostać jeszcze bardziej wydłużony.

W związku z powyższym zgodnie z zapisami samej dyrektywy, w okresie przejściowym między 13 czerwca 2014 r., a dniem wejścia w życie nowej ustawy będą obowiązywać przepisy samej dyrektywy.
W zakresie przyjęcia założeń do nowej wersji regulaminu, będziemy informować na bieżąco.